Vad är teckenspråksfilm?

Teckenspråksfilm är ganska så precis det som namnet säger: filmer på teckenspråk, avsedda för döva. Det handlar då vanligtvis om olika sorters informationsfilmer från olika myndigheter. Med andra ord så fyller teckenspråksfilmer en viktig funktion i samhället, även om de flesta inte har något behov av dem. Även om någonting inte är till nytta för alla så kan det fortfarande vara viktigt. Jag skulle till och med säga mer viktigt, då olika utsatta minoritetsgrupper inte kan ta del av mycket av det som vi andra ser som självklart. En mycket viktig insikt som det verkar som om alltför många tyvärr inte får under sina liv.

Men det handlar inte bara om informationsfilmer från olika myndigheter, utan teckenspråksfilm har vidare användningsområden än så. Nationalmuseum, till exempel, har ett antal teckenspråksfilmer tillgängliga där delar av deras bildmaterial presenteras – ett utmärkt initiativ för att utöka tillgängligheten för kultur! Teckenspråksfilm är ett mycket viktigt och användbart redskap för att öka tillgänglighet, ett redskap som tyvärr inte används fullt så mycket som det borde. Det gör att det känns bra att arbeta inom området och förhoppningsvis i alla fall göra lite skillnad. Lite skillnad är bättre än ingen skillnad alls, och det går inte att förändra världen omedelbart. Förändring tar tid.

En sak som kanske många frågar sig vad det egentligen är för mening med teckenspråksfilm. Det finns ju textning, räcker inte det? Det enkla svaret är att nej, det gör det inte. Teckenspråk, liksom tal, är mer nyanserat än ren text, och gör så att information kan gå fram lättare. Det är bland annat därför dokumentärer använder sig av berättarröster och inte enbart förlitar sig på text, fast det senare skulle vara både enklare och billigare. Det är därför som teckenspråksfilm är viktigt och tillför någonting ren text inte alltid kan förmedla på ett bra sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>