Text i glasögonen

Google glass har många kanske hört talas om, men glasögon med andra användningsområden än att bara förbättra synen går längre tillbaka än så. 2011 kom en prototyp av glasögon avsedda för att texta filmer. Ett problem för döva är ju att inte alla filmer är textade. Om ursprungsspråket är svenska, ja då visar biograferna dem (oftast) utan text, vilket gör att den som är hörselskadad inte kan njuta av den. Något som är ett ännu större problem i engelsktalande länder, där de flesta filmerna är på engelska och otextade. Där ogillar också allmänheten skarpt alla former av textning, om filmer visas textade så gör de det på tider då de flesta inte vill gå på bio, som mitt på dagen en vardag.

Textglasögonen fungerar helt enkelt som så att texten visas på glasögonglasen, någonting som låter som det inte skulle kunna fungera så värst bra, men enligt uppgift fungerar de alldeles utmärkt. De finns på biografer i speciellt Storbritannien som var tidigt ute. De har ännu inte slagit igenom på bred front, tyvärr, men det kommer nog utan tvekan, och det inte fort nog. Att göra bio tillgänglig även för de med nedsatt hörsel höjer livskvalitén, även om det kanske bara låter som en liten detalj. Men det är det inte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>