Fördomar om teckenspråk

Det finns flera fördomar om teckenspråk, även om situationen tack och lov förbättrats oerhört. Det dröjde faktiskt ända till 1980-talet innan teckenspråk godkändes som ett ”riktigt” språk. Innan dess var teckenspråk inte tillåtet i skolor, utom i undantagsfall. Åsikten var att teckenspråk var alldeles för begränsat för undervisning, och döva skull i stället lära sig att läsa på läppar och tala. Någonting som inte fungerade speciellt bra. Fortfarande är det en utbredd fördom att teckenspråk är ett undermåligt språk, och betydligt långsammare än talspråk, någonting som alltså inte är sant.

Men det finns flera andra fördomar om teckenspråk. En vanlig sådan är att det bara finns ett teckenspråk som är det samma i hela världen. Det är helt enkelt inte sant, utan det finns runt 140 stycken olika varianter världen runt. Dock, viss kommunikation mellan användare av olika teckenspråk är ofta vanligt, tack vare olika gemensamma tecken, men det är ändå stora skillnader mellan dem. Dessa skillnader följer heller inte språken i de länder där de talas – teckenspråken i flera engelskspråkiga länder skiljer sig kraftigt åt och är olika språk. Det finns ett internationellt teckenspråk, men det är inget som används till vardags, och långt ifrån alla som kan teckenspråk kan den internationella varianten.

Det finns många fler fördomar om teckenspråk, och det är ett ämne som jag med största sannolikhet kommer att återvända till. Information är den bästa boten för fördomar och när det gäller teckenspråk så är okunskapen i Sverige tyvärr mycket stor fortfarande. Det blir långsamt bättre och jag tänker göra vad jag kan för att skynda på den utvecklingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>