Är teckenspråk ett konstruerat språk?

Att teckenspråk är ett språk som andra har jag skrivit lite om tidigare: det har komplex grammatik, kan uttrycka abstrakta idéer och så vidare. Men då är frågan: hur uppstod teckenspråket? En del kanske tror att det är ett ”konstruerat” språk som skapats för att döva ska kunna samtala med varandra och omvärlden. Men riktigt så är det inte Teckenspråk i olika delar av världen har till stor del vuxit fram naturligt. Det brukar sägas att detta ”upptäcktes” av fransmannen Abbé de l’Epée när han under andra halvan av 1700-talet började undervisa två döva flickor i 15-årsåldern. Han upptäckte att de kunde kommunicera med varandra med hjälp av ett teckenspråk, och blev mycket fascinerad av detta. En av de saker han försökte hjälpa till med var att skapa nya tecken för olika företeelser.

Detta gick dock inte så bra. De ”konstruerade” tecknen fungerade helt enkelt inget vidare. Men det som i stället hände var att flickorna skapade nya tecken på naturlig väg, så att säga. De teckenspråk som tecknas runtom i världen idag har till största delen vuxit fram naturligt, som andra språk. Liknande erfarenheter gjordes även i Sverige, där vi har enklare beskrivningar av teckenspråk; ”Han tecknar väl sina tankar, som merendels dumbar pläga. i synnerhet för dem som äro vane vid honom.” skrev lektor Anders Vijkström bland annat om den dövstumme Lars Nilsson. Vi i Sverige var här också rätt tidigt ute med att börja undersöka möjligheten med utbildning för döva, även om det skulle dröja ett bra tag innan det blev verklighet, för att inte tala om missriktade försök att lära döva prata i stället för att teckna på 1800-talet och långt in på 1900-talet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>