Skydda dig mot influensan

Det låter nog väldigt konstigt i vissa öron, men faktum är att människor som är döva och/eller använder teckenspråk får influensa oftare än de som inte använder teckenspråk. Det finns ingen definitiv forskning på området, men jag har hört det från så många olika håll nu så jag börjar faktiskt tro att det stämmer.

Sprider sig snabbare bland döva

När man är döv använder man sina händer mer, även när man inte tecknar. Det blir som en naturlig del, att använda mer gester och att ta på saker och människor i större utsträcknng. Jag vill inte säga det gäller ALLA, men det är väldigt vanligt att det är på det här viset. När man använder sina händer mer, kommer man även i kontakt med mer ”baciller” och det blir lättare att få smittor av olika slag. En av dem är influensa.

Influensavaccin

Influensa är en ganska besvärlig, men vanlig, virusinfektion. Till Sverige brukar det komma en influensavåg varje vinter. Men om man läser på sveavaccin så kan man se att man brukar rekommendera att gravida, äldre, sjuka och svaga människor vaccinerar sig varje år. Det är olika typer av influensor som kommer hit, så gott som varje år. Naturligtvis ger vaccinet inte ett 100% skydd, men man går betydligt mer säker med ett influensa vaccin i kroppen än utan. Det är ju heller inte så att en döv person anses som sjuk eller försvagad, men det är alltid besvärligt att drabbas av sjukdom oavsett hörselförmåga.

Biverkningar

Så gott som alla vaccin som finns är väl utprovade och ska inte ge några märkvärdiga biverkningar. Men i allas minne finns ju vaccinet Pandemrix, som togs fram mot svininfluensan 2009, och orsakade narkolepsi hos barn och unga. Vaccinet var framtaget för snabbt och man hade missat att det innehåll väldigt höga halter av ett virusprotein som påminde om hormonet hypokretin i hjärnan. Detta hormon reglerar sömnen och vakenheten…
Det är dock inte så här det går till när vaccin provas fram i lagom tempo. Då är biverkningar ovanliga. I sällsynta fall kan man utveckla influensa av vaccinet och de som är allergiska mot ägg kan få en allergisk reaktion.

Så, oavsett om du är teckenspråkstypen eller ej, så är det en god idé att slippa influensa. Vaccinera dig tycker jag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>